Strona 1 z 1

Chrystianizacja Polski (1050 lat)

PostNapisane: N lut 14, 2016 3:47 pm
przez Semper
Polecam najnowszy numer najstarszego polskiego czasopisma humanistycznego (zał. w 1887 roku przez Xawerego Liskego). Numer jest poświęcony chrystianizacji (rocznica: 1050 lat chrztu Polski)

Obrazek

KWARTALNIK HISTORYCZNY
nr 4 (2015) Rocznik CXXII

format B5, s. od 631 do 954

link z sieciowym opisem numeru

SPIS TREŚCI

Od Redakcji. Chrystianizacja i dechrystianizacja jako problem badawczy
Marek Gensler, Satyra na leniwych teologów, czyli o pewnych lekcjach z filozofii nieodrobionych od sześciuset lat
Maciej Janowski, Małżeństwo z rozsądku: katolicyzm i nowoczesność w dziewiętnastowiecznej Europie
Jerzy Eisler, Polska Rzeczpospolita Ludowa — szkic do rozważań o laicyzacji państwa

PRZEGLĄDY — POLEMIKI — MATERIAŁY
Anna Barańska, Chrześcijańskość — czym jest i jak ją mierzyć? Kilka uwag natury metodologicznej
Irena Borowik, Społeczne konsekwencje chrztu Mieszka I i chrystianizacji Polski (o znaczeniu religii w przeszłości i dzisiaj)
Martyna Deszczyńska, Uwagi o teorii sekularyzacji i sekularyzmie w naukach humanistycznych
Ryszard Grzesik, Chrystianizacja krokiem do budowy cywilizacji europejskiej
Małgorzata Karpińska, „Po herezji przyszedł brak wiary”. Dechrystianizacja — przypadek rewolucyjnej Francji
Igor Kąkolewski, Specyfika procesów chrystianizacyjnych w historii Polski w kontekstach historii powszechnej
Jerzy Kłoczowski, Chrystianizacja
Stefan Kwiatkowski, O przydatności kategorii habitusu w badaniach nad chrystianizacją społeczeństw zachodniosłowiańskich
Krzysztof Lewalski, Sekularyzacja — droga do wypełnienia misji chrześcijaństwa?
Kazimierz Maliszewski, Rola chrześcijaństwa w procesie narodzin i integracji państwa polskiego oraz włączenia Polski w orbitę cywilizacji zachodnioeuropejskiej
Grzegorz Pac, Chrystianizacja i prawo we wcześniejszym średniowieczu
Maciej Ptaszyński, Chrześcijaństwo wobec zmiany: przypadek reformacji
Stanisław Rosik, Chrzest Mieszka I i Polaków, ale czy Polski? Postrzeganie konwersji władcy i społeczeństwa w świetle najdawniejszych przekazów (Thietmar z Merseburga, Gall Anonim)
Henryk Samsonowicz, Uwagi dotyczące 1050. rocznicy chrztu Polski
Michał Warchala, Sekularyzacyjne paradoksy

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
Paweł Żmudzki, Liber de passione martiris i Vita maior s. Stanislai. Na marginesie książki Wojciecha Drelicharza o idei zjednoczenia królestwa
Miłosz Sosnowski, Hagiografia doby chrystianizacji w nowej odsłonie

* * *
C. Scherer, Der Pontifikat Gregors IV. (827–844). Vorstellungen und Wahrnehmungen päpstlichen Handelns im 9. Jahrhundert — Przemysław Nowak
M. Betti, The Making of Christian Moravia (858–882). Papal Power and Political Reality — Krzysztof Polek
Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius, wyd. E. Mühle — Jacek Banaszkiewicz
K. Harvey, Episcopal Appointments in England, c. 1214–1344. From Episcopal Election to Papal Provision — Jacek Maciejewski
D. Olszewski, Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku — Krzysztof Lewalski
U. Huhn, Glaube und Eigensinn. Volksfrömmigkeit zwischen orthodoxer Kirche und sowjetischem Staat 1941 bis 1960 — Bartosz Kaliski

IN MEMORIAM
Anna Maria Cienciała (8 XI 1929–24 XII 2014) — Rafał Stobiecki

KOMUNIKATY
Regulamin Nagrody im. Aleksandra Gieysztora

ZAWARTOŚĆ ROCZNIKA CXXII
Spis treści rocznika
Spis autorów
Spis recenzentów