Strona 1 z 1

Europa Środkowo-Wschodnia jako problem badawczy

PostNapisane: Śr lut 26, 2014 8:49 am
przez Semper
Ukazał się nowy numer najstarszego czasopisma historycznego w Polsce:

Obrazek

Kwartalnik Historyczny
nr 4 (2013)

SPIS TREŚCI

Od Redakcji. Europa Środkowo-Wschodnia jako problem badawczy
Marian Dygo, Czy istniał feudalizm w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu?
Krzysztof Ożóg, Uwagi o badaniach nad średniowieczną kulturą umysłową Europy Środkowo-Wschodniej
Wojciech Kriegseisen, Region historyczny Europy Środkowo-Wschodniej w badaniach nad dziejami wyznaniowymi epoki nowożytnej
Tomasz Stryjek, Europa Środkowa (Środkowo-Wschodnia), czyli o pochwale różnorodności i komparatystyki

PRZEGLĄDY — POLEMIKI — PROPOZYCJE
Odpowiedzi na ankietę
Christoph Augustynowicz, Europa Środkowo-Wschodnia. O praktycznym używaniu tego pojęcia na podstawie stanowisk i argumentów historiografii zachodniej po roku 1945/po Oskarze Haleckim
Maciej Górny, Użyteczność i granice. Europa Środkowo-Wschodnia jako narzędzie badawcze
Grażyna Jurkowlaniec, Europa Środkowa w badaniach nad sztuką: od geografii artystycznej do „horyzontalnej historii sztuki”
Jan Kieniewicz, Eurosarmacja. O Europie Środkowej z perspektywy cywilizacyjnej
Tomasz Kizwalter, „Zachód porwany…”
Jerzy Kłoczowski, Europa Środkowo-Wschodnia — rezultaty i pytania
Dariusz Kołodziejczyk, O roli i użyteczności pojęcia „Europa Środkowo-Wschodnia”
Marek Kornat, Tożsamość historyczna Międzymorza — interpretacje i rzeczywistość
Aleksiej Miller, Koncepcje regionalnego podziału Europy to przedmiot badań geografii mentalnej. I tyle
Eduard Mühle, Uwagi o ograniczonej przydatności pojęcia „Europa Środkowo-Wschodnia” („Ostmitteleuropa”) w badaniach mediewistycznych
Jaroslav Pánek, Europa Środkowa — tysiącletnie starania o przetrwanie w równowadze
Henryk Samsonowicz, Europa Środkowo-Wschodnia i pojęcia pokrewne
Ludwig Steindorff, Przestrzenie postrzegania w trakcie zmiany. Rozważania o pojęciach Europa Wschodnia i Europa Środkowo-Wschodnia
Larry Wolff, Idea Europy Środkowej: z perspektywy amerykańskiego dziecka zimnej wojny
Josef Žemlička, Europa Środkowa i jej wczesne państwowości: temat wyczerpany czy perspektywiczny?

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
Ryszard Grzesik, O przeszłości Słowaków w średniowieczu i erze nowożytnej
* * *
D. Kalhous, Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Premislid Bohemia — Roman Michałowski
E. Isenmann, Die deutsche Stadt im Mittelalter. 1150–1550. Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft — Henryk Samsonowicz
B. Jähnig, Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland — Marian Dygo
K. Keller, Erzherzogin Maria von Innerösterreich (1551–1608). Zwischen Habsburg und Wittelsbach — Edward Opaliński
A. B. Pernal, Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659 — Mariusz R. Drozdowski
D. Worthington, British and Irish Experiences and Impressions of Central Europe, c. 1560–1688 — Waldemar Kowalski
B. Kuzmany, Brody. Eine galizische Grenzstadt im langen 19. Jahrhundert — Małgorzata Śliż
Ch. Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt. Lemberg 1914–1947 — Hanna Kozińska-Witt
D. Jajeśniak-Quast, Stahlgiganten in der sozialistischen Transformation. Nowa Huta in Krakau, EKO in Eisenhüttenstadt und Kunčice in Ostrava — Hubert Wilk
M. Hartwich, Das Schlesische Riesengebirge. Die Polonisierung einer Landschaft nach 1945 — Krzysztof Kosiński

ZAWARTOŚĆ ROCZNIKA CXX
Spis treści rocznika
Spis autorów
Spis recenzentów
opis on-line