Strona 1 z 1

Grzegorz z Sanoka

PostNapisane: Śr lut 04, 2009 10:46 am
przez Klementyna Glińska
Albert Gorzkowski, O poezji i humanizmie Grzegorza z Sanoka
[w:]
600-lecie Grzegorza z Sanoka. Studia o Grzegorzu z Sanoka i jego czasach, pod red. Leszka Puchały, Stanisława A. Sroki, Sanok 2008, s.83

\"Podejmując dziś na nowo kwestię humanizmu Grzegorza z Sanoka, a tym samym zagadnienie roli, charakteru i walorów estetycznych sztuki poetyckiej, będącej jednym z istotnych komponentów XV-wiecznych studia humaniora, warto na początku jasno podkreślić, co w tzw. sporze o Sanoczanina stanowi jedynie problem pozorny lub co jest wynikiem ingerencji mętnej, niezdrowej ideologii lat 60. XX w. dominującej w historii nauk humanistycznych, co zaś - zwłaszcza z punktu widzenia historii idei i źródeł filologicznych - stanowi dla nas prawdziwie trudną do rozwiązania zagadkę, a raczej zagadkę zbyt trudną, by w pełni zarysować wszystkie jej aspekty [1]\"

[1] Nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż toczący się od półwiecza tzw. \"spór o Grzegorza z Sanoka\" wynika zasadniczo z nieporozumień metodologicznych i dość niejasnego definiowania przez filologów pojęcia humanizm. Zob. I. Zarębski, Problemy wczesnego Odrodzenia w Polsce. Grzegorz z Sanoka - Boccaccio - Długosz, \"Odrodzenie i Reformacja w Polsce\", t. 2, 1957, passim; J. Domański, Początki humanizmu. Dzieje filozofii śreniowiecznej w Polsce, t. 9, Wrocław 1982, s. 17n.